24.11.14

SHORT WEDDING DRESSES

Znovu jsem se zamyslela nad tématem šatů. Tentokrát mi toto téma vnuklo myšlenku krátkých šatů. Už jsem se o nich párkrát zmínila, ale krátce. Dnes bych se o nich chtěla rozepsat více. Opět budu ráda, když se mi k tomu vyjádříte i vy :-). Sice si téměř každá z nás řekne, že pro svatbu jsou typické dlouhé. Ale položme si otázku "kdy krátké šaty ano?". Podíváme se na to, při jakých příležitost, při jakých svatbách mají krátké šaty zelenou. Tak jdeme na to!


 Téměř každá slečna obdivuje nevěsty s krásně načesanými vlasy staženými do nejrůznějších drdolů nebo jen spuštěných do vln různých velikostí. Mimo vlasů obdivujeme pochopitelně i šaty, o kterých je v tomto článku řeč, a sníme o tom, že si jednou takové šaty také oblečeme. Určitě každá z nás má ty své šaty vysněné. Každá si představujeme určitou délku, zdobení a materiál. Samozřejmě se sny mění, a tak můžeme měnit názory na tuto problematiku.

1 | 2 | 3
4 | 5 | 6
7 | 8 | 9

Už několikrát jsem přednesla svůj názor, že dlouhé šaty ke svatbě prostě patří. Ale dnes jim chci dát šanci a trochu je pustit do svého srdce. Výběr krátký svatebních šatů určitě nebude jednoduchý už kvůli menšímu výběru. Dlouhé svatební šaty budou v každém salonu, na každém internetovém obchodu. Ale krátké budeme hledat asi delší dobu a najít ty pravé nebude nejjednodušší. I přesto existují návrháři, kteří přicházejí na to, že mezi námi žijí ženy, které dají přednost právě krátkým šatům. 
Takže kdy je obléct? Myslím si, že krátké svatební šaty budou skvělou volbou v případě, kdy novomanželé nemají zájem o velkou svatbu, dají přednost malé rodinnější svatbě. Mluvím tedy o malých obřadech pořádajících na úřadě, kde jsou k vidění pouze novomanželé a svědci, případně rodiče či prarodiče. Nač si na takovou malou svatbu pořizovat velkou róbu?
Dalším případem by mohlo být méně formální pojetí svatby. Anebo si představme oslavu svatby po obřadu, kdy se už všichni baví a oslavují novomanžele. V té chvíli se nevěsty převléknou do pohodlnějšího oděvu a většinou zvolí právě nějaké krátké šaty. Takže je jasné, že bychom měli mít v zásobě i jedny krátké, ve kterých si bude moci svou svatbu užít naplno. Co byste řekli na takové svatební mini šaty? Pokud máte pěknou postavu, určitě byste v nich vypadaly božsky. A nebo co nějaké zdobené s kanýry, mašlemi či kamínky? 
Není nad to mít ke článku fotky. Hned si můžete vše lépe představit a následně se zapojit do diskuze. Tyto jsem vybrala ze stránky www.pickeddresses.com.

EN: Again I thought of the theme of the dress. This time the subject was the idea of short dresses. I've mentioned a couple of times about them, but briefly. Today, I wanted to break down about them more. Again, I'll be glad when I speak to you). Although almost every one of us will say that for the wedding are typical long. But let us ask the question "when a short dress, yes?". We'll look at it, what an opportunity, in which weddings are short dress green. So let's get to it!Nearly every Miss admires the bride with beautiful načesanými hair in all sorts of drdolů or just running into the waves of varying sizes. Outside the hair of course, admire the dress, which is in this article, speech, and thoughts about that once such a dress also number. I'm sure each of us has their dream dress. Each featuring a length, embellishments and material. Of course, dreams of change, and so we can change opinions on the issue.I gave my opinion that long dress for the wedding, just include the. But today I want to give them a chance and let them go a little into your heart. Choose a short wedding dresses certainly will not be easy for the smaller selection. Long wedding dress will be in each salon on each online store. But short we will search around for a long time and find the right won't be the easiest. Even though there are designers who come to live among us women who prefer just a short dress.
So, when is the dress? I think that a short wedding dresses will be perfect choice, where the newlyweds are not interested in a big wedding, prefer the small rodinnější wedding. I'm talking about small ceremonies, also at the Office, where they are to be seen only by the newlyweds and witnesses, where appropriate, parents or grandparents. What's a little wedding make a great robe?
The next case could be less formal concept of weddings. Or imagine the celebration of weddings after the ceremony, when we all enjoy and celebrate the newlyweds. Then the bride's převléknou into more comfortable clothing and usually chooses the right some short dresses. So it is clear that we should have it in stock and some short, in which you will be able to enjoy your wedding to the fullest. What would you say to such wedding mini dress? If you have a nice figure, I certainly would look divine. Or what some decorated with Ruffles, ribbons or rhinestones?
It is not to have the article photos. Now you can all imagine the better and then engage in discussion. I chose these from the page www.pickeddresses.com.

ZANECHAT KOMENTÁŘ

 1. This is definitely one of the most beautiful Wedding venues in Los Angeles, the views are astounding and the event was timed perfectly with the sunset.

  OdpovědětSmazat
 2. Tak to je fakt super! Skvělý nápad, obléct si takové pěkné krátké šaty na druhou část svatby :) Na svatbách, kterých jsem se zatím účastnila, se nevěsty bud převlékly rovnou do riflí :D a nebo zůstaly v princeznovských šatech celou dobu..tohle mi přijde dobré, si třeba večer dát zkrácenou verzi šatů :D

  fashion-lists.blogspot.com

  OdpovědětSmazat
 3. Dobrý nápad :) Krátké šaty se mi moc líbí a to některé více než ty dlouhé :)

  OdpovědětSmazat
 4. Saty vypadaji nadherne :) Prevleknout se do nich po obradu je super napad :)

  OdpovědětSmazat