18.11.14

WEDDING DRESSES

Při sledování mého oblíbeného (velmi oblíbeného, možná teď jednoho z nejoblíbenějších) seriálu Once Upon a Time mě napadl další námět na článek o šatech. Jak už jsem psala minule, nemám teď čas na rozdávání. Přicházím domů ze školy až k večeru. Buďto se stmívá a nebo už je tma jako v pytli. Sice jeden den přijíždím kolem páté hodiny, avšak díky posunu času už je tento čas vhodný leda pro postel, nikoli pro vycházku s fotoaparátem. Mrzí mě, že nemohu fotit častěji. Na druhou stranu si ale uvědomuji, že se v zimě oblékám spíš tak, abych nezmrzla než abych se držela nejnovějších trendů. Zkrátka teplá bunda a svetr jsou klasikou pro toto období.Přesuneme se ale k něčemu veselejšímu a příjemnějšímu než je zima. Už jste mohli číst nějaké články o šatech. Díky plesové sezóně jsem se rozhodla pár takových článků sepsat. Co na sebe, jaké máte možnosti výběru šatů a doplňků a také jak se chovat na formálních plesech. Dnes mám pro vás jiný šálek čaje. O svatebních šatech jsem už pár slov pronesla, ale nevěnovala jsem se jim dostatečně. Pár vět vám nic moc o mém názoru neprozradilo.

1 | 2 | 3
4 | 5 | 6
7 | 8 | 9

Ráda bych se vyjádřila o svém postoji k svatbám. Když jsem byla malá, počítejme přibližně s roky v mateřské škole, byla jsem asi jako každá malá holčička. Chtěla jsem mít dlouhé, nadýchané šaty a cítit se jako princezna. Jakmile kolem mě na ulici projela kolona troubících aut, z nichž poslední vezlo nevěstu, jásala jsem a zvědavě nahlížela do auta na poslední pozici. Když jsem měla štěstí a nevěstu jsem spatřila, byla jsem štěstím bez sebe. V mých očích byly princezny. Až později jsem začínala plně rozumět pojmu svatba. I přestože jsem svazek manželský už zcela chápala, rozuměla, k čemu slouží, stále byly nevěsty spíše princezny. A takovou bláznivou a pohádkovou představu mám dodnes. Sama se těším na den své svatby (pokud tento den někdy nastane), na ty dlouhé šaty, ve kterých se budu cítit jako princezna, možná i jako královna. 
Pokud jde o soužití páru, v dřívější době jsem svatbu pokládala za zbytečnost. Zastávala jsem názor, že dva milující se lidé spolu mohou žít i bez společného příjmení. V dnešní době mám zcela jiný postoj. Určitě má na odlišném názoru podíl můj přítel Martin. Dříve jsem si myslela, že nemohu potkat nikoho, kdo by si mě vážil tak, jako já jeho, kdo by se mnou chtěl strávit zbytek života. Martin mě přivedl na zcela jiné myšlenky a nejraději bych si ho vzala hned teď :-).
A abych se vůbec dostala k šatům. Ke svatbám prostě patří bílé! Objevují se různé případy, kdy nevěsty zvolily jinou barvu. Opět jsem pro lepší představivost vybrala pár šatů ze stránky www.pickeddresses.com, kde je obrovská škála šatů.
 Jaký na to máte názor? Měla by se dodržovat tradice bílé barvy anebo jste pro novoty?

EN: When watching my favorite (very popular, maybe now one of the most popular) of the series Once Upon a Time more subject attacked me on the article about the dress. As I wrote last time, I don't have time to spare. I come home from school to the evening. Either it's getting dark or it's dark like in the sack. One day I was coming around the fifth hour, but thanks to the time-shifting is already this time except for the bed, not for a walk with the camera. I'm sorry that I can not take pictures more frequently. On the other hand, however, I realise that in the winter I wear warmer clothes than to adhere to the latest trends. In short, a warm jacket and a sweater are classics for this period.
Move but something merrier and users than the cold. You can read some articles about the dress. Thanks to the prom season, I decided to write up a few such articles. What to wear, what options you have the selection of dresses and accessories and also how to behave at formal balls. Today I have for you another Cup of tea. About the wedding dress I already said a few words, but I didn't pay them enough. A few sentences to you much of anything about my opinion had been revealed.I would like to comment on its position to the weddings. When I was little, with approximately years in kindergarten, I was probably like any little girl. I wanted to have a long, fluffy dress and feel like a Princess. Once on the street around me through the column of cars, their horns from which the last-built bride, I cried and curiously peered into the car to the last position. When I had the luck and the bride I saw, I was ecstatic. In my eyes they were princesses. Later I began to fully understand the concept of a wedding. Even though I was completely understood matrimony, understood, what is still the brides were rather the Princess. And such A crazy and fabulous idea I have today. She is looking forward to the day of his wedding (if this day ever occurs), on those long dresses, in which I will feel like a Princess, maybe even like a Queen.As regards the coexistence of the pair, in an earlier time, I considered the uselessness of the wedding. I was of the opinion that two loving people together can live even without a common surname. Nowadays I have a completely different attitude. It certainly has a different opinion on the share my friend Martin. Previously, I thought that I can't meet anyone who would have me weighed so as I, who would be with me wanted to spend the rest of his life. Martin brought me to a completely different thoughts and I prefer to marry him right now). And to get to the dress. Parties just white! There are various cases where the bride chose a different color. Again, I chose a couple of Wedding Dresses online for better imagination of dresses from the page www.pickeddresses.com, where there is a huge range of dresses.
What is your opinion on it? You should follow the tradition of white color or are you for renewal?

ZANECHAT KOMENTÁŘ

 1. Vybrala jsi krásné šaty :) Podle mě by se měla tradiční bílá barva určitě dodržovat.

  OdpovědětSmazat
 2. Co se týká svatebních šatů, tak určitě stojím za tradiční bílou. Nejvíc se mi líbí číslo 9. Takové bych si na sobě jednou představovala. Ale jinak jsou všechny krásný!

  OdpovědětSmazat
 3. ha, tohle je článek akorát pro mne.. letos jsem byla požádána o ruku, s přítelem jsem 13let, takže jsem řekla ano, jak jinak.. dřív jsem byla jako ty, jako malá jsem chtěla být princezna, potom jsem myslela, že je to zbytečný a teď jsem nadšená. termín už máme, příští rok, fotografku taky. a ted vybrat šaty, určitě budou blé, chtěla bych korzetové, ale kdo ví jaké to budou nakonec..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Moc ti gratuluji! Jsem překvapena, pochopitelně mile, že je na mém blogu i někdo, kdo je svatbě tak blízko :-).

   Smazat
 4. Ja jsem urcite pro bile saty, ale klidne s nejakym zpestrenim. Ja se zamilovala do satu z filmu Valka nevest, ty jsou podle me uzasne :) http://jstatic.asmira.com/photo/93/327293/album/26459982_720.jpg

  OdpovědětSmazat
 5. you have selected a very beautiful variation of weddingdresses. i especially love the mermaid style.
  i would love to stay in touch - would you want to follow each other? i would be so glad!

  x
  dahi

  OdpovědětSmazat
 6. Ahoj, na svatbu musí být podle mě jednoznačně bílé šaty! :) nejvíc se mi z tvého výběru líbí 6 a 7, víc 7 :D jinak - mám na svatby podobný názor jako ty, a MILUJU Once Upon A Time :)

  http://fashion-lists.blogspot.cz

  OdpovědětSmazat
 7. Když bych si vybírala svatební šaty já, tak určitě bílé :) to je hezký, jak jsi napsala, že by sis ho vzala hned
  Blog by Veru

  OdpovědětSmazat
 8. Ahoj, máš ráda výzvy? Pokud ano, tak se neváhej zapojit do jedné na blogerky.cz http://www.blogerky.cz/exkluzivne/snowbitch-cz-vyzva. Výzva končí 24.11.!

  OdpovědětSmazat
 9. Wow. Every dresses look so elegant. I like number 1 and 3.

  OdpovědětSmazat
 10. Wow. Every dresses look so elegant. I like number 1 and 3.

  OdpovědětSmazat