23.11.14

WHITE BALL DRESSES

Člověk sedí u počítače, přihlásí se ke svému profilu na Facebooku a hned vidí spousty fotek z plesů. V těchto dnech se opravdu hodně na mé sociální síti objevují fotky maturantů. A není divu. Plesová sezóna už je v plném proudu a já se opět zamýšlím nad šaty. Už jsem se zmínila o formálních šatech vhodných pro návštěvy plesů vyšší společnosti a o šatech obecně. Přemýšlela jsem i nad všemi různými barvami, které nám příroda a naše oko nabízí. Jsem milovník pudrových barev, především jemné meruňkové nebo i růžové. Další mou oblíbenou barvou je například i mentolová. Všechny tyto barvy vypadají na šatech krásně. Působí jemně a žensky. Ale já se rozhodla psát o něčem neutrálním. Takže dnes se chci zaměřit na šaty bílé. Budu moc ráda, když se k tomuto tématu vyjádříte i vy, mí drazí a milovaní čtenáři :-).


V minulém článku, ve kterém jsem se rozepsala o šatech, tedy v článku o formálním oděvu, jsem zmínila i bílé. Bohužel v negativním kontextu. Pokud si pamatujete, psala jsem o tom, že jsou bílé šaty pro formální akce nevhodné a že patří na svatbu. Pochopitelně tomu tak není vždy. Ale nejprve otázka - Kdo z vás si nespojí bílé šaty se svatbou? Obzvláště ty dlouhé až na zem. Ať chceme či ne, určitě si spousta lidí tyto dvě věci spojuje. A proč? Jednoduchá odpověď. Je to dlouholetá tradice, která se ve velké míře dodržuje. Každý si při slově "nevěsta" představí ženu v bílých šatech. Teď se od toho ale odprostíme a budeme bílé plesové šaty brát s nadhledem. Když budete mluvit o plesech maturitních, není žádný problém ve volbě bílých šatů. I když! Možná jeden malý se najde. Nebudeme si nic nalhávat, k maturitním plesům patří alkohol a následná opilost.

1 | 2 | 3
4 | 5 | 6
7 | 8 | 9

A tak pokud patří k těm méně šikovným, bílé radši nevolte. Z vlastní zkušenosti vím, že já osobně si bílé šaty (a nejen šaty) oblékat nemohu, protože mi bude stát v cestě nějaká zeď, o níž se otřu a šaty s zašpiním, nebo někde zakopnu a spadnu na zem zrovna do té největší louže, která se v okolí nachází. Ale jestli navštěvujete plesy v dobrém stavu a neplánujete to přehánět s alkoholem, nevidím jediný důvod, proč byste neměly zvolit malé bílé. Tato neutrální barva bude slušet každé slečně a dámě. Ale nejlépe bude vypadat na snědých typech. Zapřemýšlela jsem, zdali měl někdo z mé třídy na gymnáziu při maturitním plese bílé šaty. Jedna slečna mělo černobílé a hodily se k ní krásně.
Vypůjčila jsem si opět pár fotografií z www.pickedlooks.com, abyste viděli různé střihy a délky, ze kterých můžete čerpat inspiraci. A co vy? Máte rádi bílé šaty nebo se jim vyhýbáte? :-)

EN: The person sitting at the computer, log on to your Facebook profile and see lots of photos of the balls. In these days is really a lot on my social network, there are photos of graduates. And no wonder. The ball season is in full swing and I again think over clothes. I have already mentioned about the formal dress suitable for visits to the high-society balls, and clothes in General. I was thinking of all the different colors that nature and our eye has to offer. I am a lover of powder colors, especially the delicate apricot or pink. Another my favorite color is, for example, and menthol. All of these colors look on the dress beautifully.Operates fine and feminine. But I decided to write about something neutral. So today I want to focus on the white dress. I will be very glad to see you and you, my dear and beloved readers). In the last article, in which I wrote about the dress, in the article on formal attire, I mentioned the white. Unfortunately, in a negative context. If you remember, I wrote about the fact that they are white dress for formal actions inappropriate and that belongs to the wedding. Of course, this is not always the case. But the first question-which one of you's not white dress with the wedding?Especially long ones to the ground. Whether we want to or not, I'm sure a lot of people unites these two things. And why? The simple answer. It's a long tradition, which is to a large extent observes. Everyone at the word "bride" presents a woman in a white dress. Now, we take white ball dress easy. When you talk about balls, graduation, there is no problem in choosing the white clothes. Though! Perhaps one small finds. We will not get anything for graduation include skiing, alcohol and drunkenness. And so if you belong to those less handy, you do not choose white.From my own experience I know that I personally enjoy white dress (and not just the dress) dress I can't, because I'm going to stand in the way of some wall, which I rub my and dress with zašpiním, or somewhere, and I fall to the ground, tripping into the biggest puddle, which is located in the surrounding area. But if you attend balls in good condition and you don't want to overdo it with alcohol, I don't see a single reason why you should not choose a small white. This neutral color will fit the Bill for each Miss and the Lady. But the best will be to look at the types of people. I wondered whether he had someone from my class at a high school prom in the white dress. One Miss was black and white and fit her beautifully.I borrowed a couple of photos from www.pickedlooks.com again, to see the different cuts and lengths, from which you can draw inspiration.  And what about you? You love the white dress or avoid them? :-)

ZANECHAT KOMENTÁŘ

 1. Bílé šaty jsem měla na dokončené v tanečních :) Tyhle inspirační šaty jsou moc krásné
  Blog by Veru

  OdpovědětSmazat
 2. Je pravda, že mi nevěstu malinko evokují :). Ale jsou všechny nádherné :).

  OdpovědětSmazat
 3. Bílé šaty vypadají nádherně, ale třeba zrovna na maturák bych je nevolila :) Ty si já šetřím na svatbu :D... A tohle období plesů, hlavně těch maturitních, vždycky vzpomínám na ten svůj maturák a jak bych si ještě jednou chtěla zahrát na princeznu :D. A začnu si sentimentálně povzdychávat, jak všechno strašně letí :)

  OdpovědětSmazat
 4. Raději bych zvolila nějaké smetanové, než bílé. :)

  OdpovědětSmazat
 5. Ty saty na uvodni fotce jsou nejkrasnejsi :) Jinak jsou mymi favority c. 5 a 7 :)

  OdpovědětSmazat
 6. 3 a 4 jsou nádherné, já sama scháním šaty ke stužkovému plesu /maturitní/ a stále ne a ne nějaké najít :/ naposled jsem se koukala na krásné bílo-merunkové s krajkou!

  OdpovědětSmazat
 7. Krásné šaty!:) Jo holt plesová sezóna začíná, článek o tom, jak vybrat boty k šatům zde:
  http://magazin.svetbot.cz/47-vyber-bot-pro-plesovou-sezonu-a-do-tanecnich.xhtml

  OdpovědětSmazat
 8. All of the dresses look wonderful!

  OdpovědětSmazat
 9. Some of them are just wonderful ! Lovely photos ? :)

  OdpovědětSmazat